Stockholms Aikidoklubb

Aikido är kampkonst och självförsvar

Varför vi tränar Aikido

Aikido ger oss en varierad träningsform som bygger såväl mental, fysisk styrka och smidighet. Den fysiska aspekten ger dig kondition ned intervallträning och kroppsstyrka, i synnerhet core-styrka.  Aikido ger dig närvaro och kroppsmedvetenhet, fysisk träning, kunskaper om försvar, attacker och träning i självförsvar. Självförsvaraspekter och tekniker vävs in som en naturlig del i den ordinarie träningen.

Alla tränar Aikido

Aikidoträning är lämplig för alla oavsett storlek eller kön. Blandningen gör att träningen blir extra utmanande och ge kunskaper och färdigheter man inte annars kan få.

Aikido utvecklades från traditionella samurajtekniker

Aikido är en japansk kampkonst som huvudsakligen har sina rötter i Daito Ryu Aikijutsu.  Daito Ryu Aikijujutsu stammar tillbaka i sin tur till 900-talet och var närstridstekniker som tränades av samurajklassen. Det innebär kortfattat förmåga att utföra attacker som slag/sparkar och använda svärd, stav och kniv. ur detta följer naturligt att kunna försvara sig mot detsamma, mot en eller flera personer.

合Ai (Harmoni/Förena) 氣 Ki (kraft/Livsenergi) 道 Do (Väg)

Aikido kan översättas med den harmoniska kraftens väg. En grundidé i aikido är att aldrig gå emot kraften i  te x en attack utan istället styra och leda kraften utan att direkt möta kraft mot kraft. Aikidons tekniska repertoar består av Taijutsu (vapenlösa tekniker), Aiki no Ken (Svärd av trä) och Aiki no Jo (stav av trä). Dessa tre delar är intimt sammanflätade i vad som kallas riai, ett inre samband mellan de tre grupperna av tekniker. Det gör att träningsmetodiken och utförandet systematiskt stärker de tre delarna även när de tränas var för sig. Grundidén med riai gör att man finner gemensamma sätt att utföra och tillämpa teknikerna inom taijutsu, aiki no ken och aiki no jo.

Sokaku Takeda

Sokaku Takeda, 1859-1943

Takeda tränande under sin tid flera olika kampkonster såväl svärdkonst som vapenlösa tekniker. Han var bland annat känd för att ha varit med i flera dueller och var erkänd som svärdsman. I och med att förbudet mot att bära svärd infördes i Japan under 1800-talets mitt beslöt Takeda att fokusera på vapenlösa tekniker, jujutsu. Den kampkonsten som han utvecklade kallades Daito Ryu Aikijujutsu. Takedas arv kan ses i flera andra moderna kampkonster. Den mest kända av hans elever var Morihei Ueshiba, grundaren av Aikido.

 

 

Morihei Ueshiba

O-Sensei, Morihei Ueshiba, 1883-1969

Aikidons grundare, Morihei Ueshiba kallas O-Sensei (stor lärare). O-Senseis och tränade flera koryu, traditionella kampkonster som t ex Shinkage-ryū (svärdskola), Gotō-ha Yagyū-ryu (svärdskola), Kitō-ryū jujutsu, Tenjin Shinyo-ryu (jujutsu) och judo.  Den person som betytt mest för O-Senseis utveckling inom kampkonsten var Sokaku Takeda, överhuvudet för Daito Ryu Aikijutsu. O-Sensei träffade Takeda 1915 och erhöll instruktörscertifikat efter  7 år och sedan även ett bevis på sin expertis inom Yagyū Shinkage-ryū, en av de äldsta traditionella svärdskolorna med rötter tillbaka till 1565. O-Sensei blev även en representant för Daito Ryu Aikijujutsu och Takeda.

1942 flyttade O-Sensei från Tokyo till Iwama där han stannade sedan till 1969.  Det var här som O-Senseis kampkonst gavs namnet aikido, Innan dess använde O-Sensei andra begrepp som t ex Aiki Budo. Kort video om utvecklingen. Under den här tiden grundades en stiftelse av O-Sensei som kallas Aikikai. Familjen Ueshiba äger stiftelsen och leds idag av sonsonen. Aikikai fungerar som en samlingsorganisation och äger hanteringen av graderingar i världen. I Tokyo finns dess säte och Hombu dojo, huvud dojon. Idag finns det ca 30 instruktörer som regelbundet instruerar på Hombu dojo alla är mycket högt graderade och det flesta shihan, Innehållet och träningsmetoderna kom tidigt att skilja sig mot sättet att träna i Hombu dojon i Tokyo och  kom därför att kallas Iwama style och Takemusu Aikido. Länk till intervju med Saito Sensei om O-Sensei.

Vid vägen in till dojon i Iwama finns en skylt. Det som står på skylten är talande för hur träningen gick till i Iwama, Aiki Shuren dojo, en dojo där man tränar hårt/rigorös aiki.

O-Senseis elever

Man brukar säga att det finns fyra generationer elever. De eleverna som tränade innan andra världskriget, 1921-35. De elever som tränade under andra världskriget, 1936-45. De som tränade efter krigets slut, 1945-1955 samt de som tränade för O-Sensei under hans sista år, 1955-1969. Idag är de internationellt verksamma höggraderade instruktörerna nästan uteslutande elever till elever till O-Sensei eller deras elever. Det i sin tur tillsammans med influenser från andra träningsmetoder har medfört en ökad variation hur aikido utövas i världen. Yasuo Kobayashi,Yoshimitsu Yamada, Mitsugi Saotome är några av de få idag verksamma direkta eleverna eleverna. Länk till kort video om O-Senseis elever.

Morihiro Saito

Morihiro Saito Sensei, 9 dan, 1928-2002

Morihiro Saito Sensei är född och uppvuxen i Iwama. Saito Sensei tränade flera kampkonster innan han träffade O-Sensei 1946. Saito Sensei levde sedan under 23 år som uchi deshi, elev som bor på dojon. När O-Sensei gick bort 1969, fick Saito Sensei ansvaret för dojon i Iwama och Aiki Jinja, Aikitemplet.
Saito. Under lång tid var Saito Sensei ofta själv med O-Sensei och under den tiden utvecklades och systematiserades aikidon i Iwama vidare. Det är idag allmänt känt att Saito Senseis insatts var betydande i det arbetet.  Saito Sensei var en öppen person som gärna tog emot utländska elever vilket gjorde att Iwamagruppen växte internationellt men många elever från USA, Sverige, Danmark och övriga Europa. Stor del av tiden från 80-talet och framåt genomförde Saito Sensei mängder av internationella läger och höll t ex återkommande läger i Fugelsö, Danmark med över 300 deltagare från hela världen. Saito Sensei publicerade flera böcker i ett led i sitt arbete att bevara den aikido han lärde av O-Sensei. Videointervju med Saito Sensei om Aikido.

 

Stockholms Aikidoklubb 合 氣 修 練 道 場

På Stockholms Aikidoklubb har vi alltid följt Morihiro Saito Sensei. Därför benämns klubben även som Stockholms Aikidoklubb Aiki Shuren Dojo, 合氣修練道場, det vill säga samma namn som dojon i Iwama.

Stockholms Aikidoklubb - info@stockholm-aikido.se - Telefon +46-733-15 20 40 - Rosenlundsgatan 54 Stockholm