Stockholms Aikidoklubb

خوش امدید در باشگاهی بین المللی آیکیدو در شهری زیبای استکهلم

ما آیکیدو سنتی را که توسط بنیانگذار….

Aikido Morihei Ueshiba

که در قریه نزدیکی شهری تکیو که بنامی ایواما است                                  

Iwama

توسط استادی مجربی آیکیدوکه تدریس شده بود                                             

Morihiro saito Sensei

که هنوز هم به ستایلی ایواما در جهان مشهور است در این باشگاه استکهلم تمرین میکنیم. پس  شما اگر بالای ۱۵ پانزده سال استین این فرصد طلای را از دست ندیهد بیاید با ما تمرین کنید..

آیکیدو یک هنر رزمی سنتی و دفاع شخصی است.شما آموزشس خوب تخنیکی و آموزش خوب فیزیکی خواهید داشست.

مربیان..

مربی ارشد…. ……

Mats Alexandersson

دارای ۶ دان است. و شیدین دانش آموز دراز مدت سایتو سنسی و آیکیدو سنتی از ایواما. همچینن چندین دانش اموزان دیگری با چندین سال تجربه آیکیدو در این باشگاه در خدمتتی نوآموزان است. این تضمین آن است که شما راهنمایی های متخصص و با تجربه را در کلاس های تان حاصل خواهید کرد.

۲کلاس رایگان را تجربه کنید

شما میتوانید ۲ کلاس را امتحان کنید.تنها به لباس های عادی ورزشی معمولی ضرورت دارید بعدا وقتیکه شما خواستید که ادامه دهید باید لباسی ورزشی کاراته را فراهم کنید.

شما میتوانید لباسی کاراته را در خودی باشگاه ما با قیمت های مناسب و یا در …

www.jabb.se

فروخته میشود خریداری کنید.

زبان

تمرین ها به زبان های سویدی و انگلیسی نظر به خواست دانش آموزان برگزار میشود

تخفیف برای شاگردان تازه کار

ما یک بسته ضروریات اولیه برای تازه کاران را که دارای لباسی ورزشی کاراته. کتاب های آموزش که تنها ۱۳۰۰ کرون میباشد ارایه میدهیم

به عنوان یک تازه کار شما در روز های دوشنبه و چارشنبه در ساعت ۱۹.۰۰ تمرین میکنید.

کلاس های تازه کاران در ۲۸ جنوری ۲۰۱۹ آغاز میشود.

برنامه های کلاس..

دوشنبه..

۱۹.۰۰الی ۲۰.۰۰ تمرین های مقدماتی برای همه باز است.

۲۰.۰۰الی ۲۱.۰۰ پیشرفته حداقل دارای ۶ کیو.

چهار شنبه

۱۹.۰۰الی ۲۰.۰۰ تمرین های مقدماتی برای همه باز است.

۲۰.۰۰الی ۲۱.۰۰ پیشرفته حداقل دارای ۶ کیو.

پنچشنبه ها

۲۰.۰۰الی ۲۱.۳۰ متوسط حداقل دارای ۶ کیو.

جمعه ها

۱۸.۰۰الی ۱۹.۳۰ متوسط حداقل دارای ۶ کیو.

خدمات یکشنبه

به طوری مرتب خدمات روز یکشنبه نیز وجود دارد.معمولا ماهی یک بار یک سیمنار یک روزه که دارای سه کلاس میباشد دریک روزیکشنبه وجود دارد.این شامل هزینه عضوشده است

.

آدرس باشگاه

سرک روسیلونسگاتن ۵۴ طبقه زیرزمینی و با استفاده از تلفنی که دردروازه عمومی که نسب است جستوجه کنید باشگاه استکهلم آیکیدو را بعدا فشار داده . و بعد از چند ثانیه دروازه باز شده و بروید سمتی لیفت یا آسانسور دروازه شیشه ای را باز کرده و یک طبقه پایان رفته و میرسید در باشگاه آیکیدو.

Rosenlundsgatan 54

Södermalm

 

ایستگاه قطار شهری

Stockholms Södra Station

… با میترو

ایستادگاه ماریتوریت خروجی سمتی تورکیل کنوتسگاتن.

… با بس

بس شسماره ۴ و یا ۴۳یا ۷۴ استگاهی سودره ستاشون

…هزینه

تمام هزینه ها یکه به صورت پیش پرداخت شده و باز پرداخت نمیشود.

شما میتوانید هزینه های تانرا در شماره حساب بانکی باشگاهی استکهلم آیکیدو که قراری ذیل است پرداخت نماید.

Postgiro:  836 13 27-3

هزینه یک سال  ۳۰۰۰ کرون

هزینه یک سسمستر  ۱۶۰۰ کرون

برای کسانیکه زیری سنی ۱۹ است   ۸۰۰ کرون

برای اطلاعات بیشتر شما میتوانید صفحه هزینه های ما را به زبان سویدی مشاهده کنید و یا از طریق تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید.

ایمیل و تلفن همراه

info@stockholm-aikido.se

Tel: 070-733-152040

ترجمعان … حنیف کریمی

Please wait...

Stockholms Aikidoklubb - info@stockholm-aikido.se - Telefon +46-733-15 20 40 - Rosenlundsgatan 54 Stockholm

Choose your language and translate the site »
Skip to toolbar