Stockholms Aikidoklubb

Graderingar

Graderingsregler

Hur det går till vid graderingar

Eleven kan själv se på listan över graderingsreglerna vad som är minimikraven för respektive kyu grad. När han/hon känner att krav uppfylls är det helt i sin ordning att ansöka om gradering vid nästa graderingstillfälle. Om man känner osäkerhet huruvida man är redo eller inte, så är det bara att prata med Sensei. Tänk på att det är viktigt att du själv ansvarar för att notera dina träningstillfällen i klubbpärmen.

Innan graderingstillfället

Vid graderingstillfället ska en graderingsansökan vara ifylld. Eleven ansvarar själv för att ansökan är korrekt ifylld, med namn, antal träningspass sedan senaste graderingstillfället och när den senaste graden erhölls mm.
Graderingsavgifterna skall vara betalda samt graderingsansökan.
Graderingsavgifterna är 80 kr för 6-4 kyu, 100 kr för 3-1 kyu.

Under graderingen

Under graderingen kommer, förutom aktuellt teknikomfång, flera saker vägas in i bedömningen huruvida en gradering godkänns eller ej. Zanshin, balans, kokyuho, kraft, awaze, hållning och attityd samt reigi är mycket viktiga element. Dessa element kommer väga tyngre ju högre upp man befinner sig på graderingstrappan.

Efter graderingen

Graderingsresultatet meddelas normalt sett direkt i anslutning till avslutad gradering. Vid samma tillfälle görs även en genomgång av graderingen. Vid genomgången lyfts det positiva i presentationen såväl som områden där ytterligare förbättringar finns att hämta.
Diplom delas ut vid senare tillfälle.

 

Graderingsregler för dan-grader (svartbälten)
Här finner du reglerna som gäller generellt inom Svenska Aikikai. (regler-2015)

Stockholms Aikidoklubbs graderingssystem är baserat på aikidotraditionen som har sina rötter i Iwama. Systemet följer de krav/riktlinjer som finns inom aikikai. På webbplatsen finns även det generella graderingssystem som gäller för de flesta aikikaiklubbar. Eftersom vi följer Iwamatraditionen har vi ett utökat teknikkrav vid våra graderingar. Det innebär bland annat fler taijutsu tekniker och inte minst vad det gäller bukiwaza/vapendelen.

På Stockholms Aikidoklubb startar (för vuxna) kyugraderna vid 6 kyu och går upptill 1 kyu. 1 kyu är den den sista graden innan shodan, dvs första graden av svart bälte. När en elev erhållit 3 kyu, ska hakkama bäras. Hakkama är de vida byxorna som bärs utanpå dogin. Hakkama ska vara svart eller mörkblå. Det förekommer vit hakkama, dock har jag endast sett O-Sensei bära det.

SAKIs graderingsregler 2017-06-13 (117 kb).

 

Graderingssystemets syfte och tanke

Syftet med graderingsystemet är att eleven ska slussas in i den omfattande flora av tekniker inom aikido och ges verktygen att själv kunna utvecklas inom klubben. Systemet är exponentiellt i den meningen att de första graderna är mindre omfångsrika vad det gäller antalet tekniker och variationer. De senare graderna innehåller allt fler tekniker. Det blir alltså mer och mer att lära sig och visa upp ju längre upp eleven går på graderingstrappan. När eleven erhållit 1 kyu, ska han/hon vara välförberedd att arbeta för sin nästa grad, shodan.

Din dokumentation

Du som ska gradera har eget ansvar att hålla reda på hur många pass du genomfört totalt, och antalet pass under tiden mellan dina graderingar. Därför ska du ha en tydliga egna noteringar alternativt använda dig av AIKIDO PASSPORT.
Antingen kan du köpa den på dojon om den finns i lager, alternativt på Amazon direkt. (HÄR).
Inför en gradering ska du ha med dig dokumentationen i samband med graderingsansökan.

Lägerdeltagande

För de högre graderna, 4 kyu och uppåt förväntas du även delta regelbundet på läger/seminarier. Det är av avgörande betydelse för allas utveckling att periodvis träna mer intensivt och möta andra tränande som man gör under läger på dojon eller på andra Iwamaläger. Allt lägerdeltagande dokumenterar du i ditt AIKIDO PASSPORT.

 

Tekniska krav

6 Kyu

 • Minst 20 pass, minimum 13 år

Tai no henko go tai

Kokyuho
Morote dori
Suwari waza

Ikkyo
Shomen uchi

Kote gaeshi
Ai hamni katate dori

Kokyunage
Morote dori

Ukemi
Mae/ushiro

Shikko

5 Kyu

 • Minst 30 pass efter 6 Kyu

Tai no henko Ju tai

Ikkyo
Gyaki hamni katate dori
Gyaki hamni kata dori

Nikkyo
Gyaki hamni kata dori

Shihonage
Gyaki hamni katate dori

Iriminage
Shomenuchi

Kokyunage, 3 valfria

 

4 Kyu

 • Minst 40 pass efter 5 Kyu.
 • Minst 2 lägerdeltagande sedan föregående gradering. Antingen klubbläger alt externa läger för Iwamainstruktör.

Tai no henko  ryu tai

Kokyuho
Ryotedori
Ushiro ryotedori

Nikkyo
Shomenuchi

Sankyo
Shomenuchi

Tenchi nage
Ryotedori

Kote gaeshi
Shomenuchi
Yokomenuchi ki no nagare

Shiho nage
Yokomenuchi ki no nagare

Kaiten nage
Gykai hamni katatedori uchi maware
Gykai hamni katatedori soto maware

Irimi nage
Ai hamni katatedori

Koshi nage
Katatedori

Kokyu nage
5 valfria

Ken
7 suburi

 

3 Kyu

 • Minst 50 pass efter 4 Kyu.
 • Minst 2 lägerdeltagande sedan föregående gradering. Antingen klubbläger alt externa läger för Iwamainstruktör.

Kokyu ho
5 morote dori

Ikkyo
Tsuki
Suwari waza shomen uchi

Nikkyo
Ushiro ryote dori
Suwari waza shomen uchi

Sankyo
Ushiro ryote dori
Suwari waza shomen uchi

Yonkyo
Shomen uchi
Ushiro ryote dori
Suwari waza shomen uchi

Gokyo
Yokemenuchi urawaza

Rokkyo
Shomenuchi

Tenchi nage
Shomenuchi

Kote gaeshi
Tsuki

Irimi nage
Gyaki hamni katatedori; Jodan, chudan, gedan

Koshi nage
Ryotedori

Kokyu nage
10 st varav,
3 ryokate
, 3 ryotedori
, 3 morotedori

Ken
Migi no awaze
Hidari no awaze
Go no awaze
Shichi no awaze
Happogiri

Jo
31 Jo kata

Ukemi , Höga fall på alla tekniker

 

2 Kyu

 • Minst 50 pass efter 3 Kyu.
 • Minst 4 lägerdeltagande sedan föregående gradering. Antingen klubbläger alt externa läger för Iwamainstruktör.

Kokyu ho
Suwari waza, 3 variationer

Ikkyo
Muna dori
Sode dori
Ryo kata dori
Ryote dori
Yokemen uchi
Ushiro ryote dori

Nikkyo
Ai hamni katate dori
Muna dori
Sode dori
Ryo kata dori
Ryote dori
Yokemen uchi
Ushiro ryote dori

Sankyo
Ai hamni katate dori
Gyaki hamni katate dori
Muna dori
Sode dori
Ryo kata dori
Ryote dori
Yokemen uchi
Ushiro ryote dori

Yonkyo
Ai hamni katate dori
Gyaki hamni katate dori
Muna dori
Sode dori
Ryo kata dori
Ryote dori
Yokemen uchi
Ushiro ryote dori

Rokkyo
Ai hamni katate dori
Tsuki

Kote gaeshi
Gyaki hamni katate dori; Kihon / ki nonagare
Hamni handachi waza shomen uchi
Ushiro ryote dori

Shiho nage
Hamni handachiwaza; Katatedori, ryotedori

Kaiten nage
Tsuki
Shomen uchi

Irimi nage
Yokomen uchi; Kihon, ki no nagare
Ushiro ryote dori

Koshi nage
Ushiro ryote dori

Kokyu nage
20 valfria, med randori 2 ukemi.

Ken
1-3 kumitachi
5 tachidori

Jo
13 jo kata
5 Jo dori
20 jo suburi
Roku no jo
  (6 kata jo)

Graderingar till 2 kyu innehåller även inslag av randori och jyu waza

 

1 Kyu

 • Minst 60 pass efter 2 Kyu.
 • Minst 4 lägerdeltagande sedan föregående gradering. Antingen klubbläger alt externa läger för Iwamainstruktör.

Kokyu ho
Suwari waza, 5 variationer
Sode dori

Ikkyo
Suwari waza yokomen uchi
Kata men uchi
Ushiro eri dori
Ushiri kubishimi
Alla attacker, tachi waza, hamni handachi waza och suwari waza

Nikkyo
Suwari waza yokomen uchi
Kata men uchi
Ushiro eri dori
Ushiri kubishimi
Alla attacker, tachi waza, hamni handachi waza och suwari waza

Sankyo
Suwariwaza yokomenuchi
Kata men uchi
Ushiro eri dori
Ushiri kubishimi
Alla attacker, tachi waza, hamnihandachi waza och suwari waza

Yonkyo
Suwari waza yokomen uchi
Kata men uchi
Ushiro eri dori
Ushiro kubishimi
Alla attacker, tachi waza, hamnihandachi waza och suwari waza

Gokyo
Suwari waza;
Yokomen uchi,
Shomen uchi
Alla attacker, tachi waza, hamni handachi waza och suwari waza

Rokyo
Suwari waza shomen uchi
Alla attacker, tachi waza, hamni handachi waza och suwari waza

Kotegaeshi
Kata men uchi
Ushiro eri dori
Alla attacker, tachi waza, hamni handachi waza och suwari waza

Shiho nage
Kata men uchi
Ushiro eri dori
Alla attacker, tachi waza, hamni handachi waza och suwari waza

Kaiten nage
Hamni handachi katatedori uchi maware/soto maware

Irimi nage
Hamni handachi waza shomen uchi
Morote dori ggr 2 ue kara shita,
Morote dori ggr 2 shita kara ue,
Kihon och ki no nagare
 Ushiro eri dori 2 varianter
Alla attacker, tachi waza, hamni handachi waza och suwari waza

Koshi nage
Kata men uchi
Ushiro eri dori
Ushiro kubishimi 2 varianter
Alla attacker, tachi waza

Juji garamae
Ushiro kubishimi
Muna dori men uchi
Ushiro ryote dori

Kokyu nage
Randori 2, och 3 uke.

Ken
5 kumi tachi
Ki musubi no tachi
7 tachi dori

Jo
31 kata kumi jo
7 jo dori
5 jo nage

Ken tai jo
Choku barai
Kaeshi barai
Kaiten barai

Tanken tori
5 tankentori

Graderingar till 1 kyu innehåller även inslag av randori och jyu waza

 

Shodan – 1 dan

 • Minst 70 pass efter 1 Kyu och minst 1 år sedan 1 kyu
 • Minst 4 lägerdeltagande sedan föregående gradering. Antingen klubbläger alt externa läger för Iwamainstruktör.

Suwari Waza

Samtliga grundtekniker Samtliga angreppsformer utan redskap

Hanmi Handachi Waza

Samtliga grundtekniker Samtliga angreppsformer utan redskap

Tachi waza

Samtliga grundtekniker. Samtliga angreppsformer utan redskap. Randori med 2 attackerare och jiu waza

Buki Waza

7 Suburi
Höger/vänster, 2, 5, 7  awaze

Shiho giri och Happo giri

5 Kumi Tachi med variationer

20 Jo Suburi

31 Kata

 

Nidan – 2 dan

 • Minst 200 pass efter 1 shodan och minst 2 år sedan shodan
 • Minst 8 lägerdeltagande sedan föregående gradering. Antingen klubbläger alt externa läger för Iwamainstruktör.

Samtliga grundtekniker. Samtliga angreppsformer utan redskap. Randori med 3 attackerare, jiu waza och ninindori.

Tantodori

Tachidori

31 Kata Kumi Jo

10 Kumi Jo

13 Kata

13 Kata Awaze

 

Sandan – 3 dan

 • Minst 300 pass efter nidan och minst 3 år sedan nidan
 • Minst 15 lägerdeltagande sedan föregående gradering. Antingen klubbläger alt externa läger för Iwamainstruktör.

Samtliga grundtekniker. Samtliga angreppsformer utan redskap. Visa progressioner i grundtekniker såväl som kihon och ki no nagare.

Henka Waza från samtliga grundtekniker
Keashi Waza från alla följande tekniker

 • Ikkyo
 • Nikkyo
 • Kotegaeshi
 • Shihonage
 • Iriminage
 • Kaitennage
 • Koshinage

Randori med 4 attackerare och jiu waza med och utan vapen.

7 Ken tai jo med variationer

Jodori

Jonage

 

Yondan – 4 dan

 • Minst 400 pass efter sandan och minst 4 år sedan sandan
 • Minst 15 lägerdeltagande sedan föregående gradering. Antingen klubbläger alt externa läger för Iwamainstruktör.

Samtliga grundtekniker. Samtliga angreppsformer utan redskap. Randori och jiu waza

Samtlig Bukiwaza med variationer

Stockholms Aikidoklubb - info@stockholm-aikido.se - Telefon +46-733-15 20 40 - Rosenlundsgatan 54 Stockholm