Stockholms Aikidoklubb

Etikett i Aikido, reigi

Etikett i Aikido. Reigi är en viktig del inom Aikido. Det gör inte bara träningen trevligare utan fyller också en viktig praktisk funktion.Etikett i Aikido, reigi. Reigi är en viktig del inom Aikido. Det gör inte bara träningen trevligare utan fyller också en viktig praktisk funktion.

Etikett i Aikido eller reigi, av stor vikt. När man tränar aikido visar man varandra vördnad. Reigi är inte ett regelverk överordnat aikidon, det är en del av konsten. Teknik och reigi skall förenas. Reigi har många aspekter. Här kommer dock endast en kort introduktion att ges.

Hälsningar

När man hälsar inne i dojon skall hälsningen vara hög och tydlig. Man hälsar när man går in på mattan och när man går av, likaså när träningen börjar eller slutar.

Även så när man skall påbörja och avsluta träning med en partner. Du skall också hälsa när din tränare givit dig och andra direkta instruktioner. Innan man träder på och av mattan bugar man mot shomen.

Shomen är den del av dojon där det finns en bild av O-Sensei. Ofta finns där också blommor och andra dekorationer. Att buga mot shomen har sitt ursprung i japansk kultur och religion, shinto. Det har dock ingen religiös innebörd att hälsa mot shomen men det är en del av aikido.

Under träningen

När träningen börjar sitter alla förberedda på rad framför shomen. Alla elever sitter i en speciell ordning. Från elevernas perspektiv sitter de som tränat längst till höger och de minst erfarna eleverna till vänster. Sempai, en äldre elev, ger tecken om att alla skall sätta sig innan passet börjar. Instruktören är vänd mot shomen och leder hälsningsceremonin.

Först bugar man och lägger händerna mot mattan två gånger och vid tredje tillfället klappar alla två gånger och ligger sedan kvar bugande mot mattan. Instruktören vänder sig om och hälsar eleverna med orden Onegai Shimasu. Det är en hälsning som betyder ungefär, jag är redo (att träna och lära mig), eleverna svarar med samma hälsning och sätter sig därefter upprätta igen. När träningen avslutas genomförs samma hälsningsceremoni, men hälsningsfrasen är då Domo Arigato Gosaimashita (ett mycket artig sätt att säga: tack så mycket).

När träningen är inledd och du skall träna med den uke du valt, och som valt att träna med dig, bugar ni mot varandra och säger Onegai Shimasu.

När instruktören avslutar träningen genom att klappa i händerna, bugar ni mot varandra och säger Domo Arigato Gosaimashita. Därefter sätter ni er åter snabbt ned i raden av elever.

Under träningen kommer instruktören att gå runt och rätta eller ge anvisningar till dig och din uke. Får du hjälp bockar du mot instruktören och säger Domo Arigato Gosaimashita. Din uke säger Onegai Shimasu. Du tackar för hjälpen och din uke säger: jag är också beredd att få lära mig mer.

Om du kommer försent

Om du skulle, mot förmodan, komma för sent till ett pass inväntar du instruktörens tecken på att du kan gå på mattan och genomföra hälsningsceremonien. Du får alltså inte bara smyga dig på mattan. Detta är viktigt, inte minst av säkerhetsskäl. Instruktören är ansvarig för alla på mattan och måste därför veta vem som deltar i träningen. Är du sen måste du vänta på att instruktören ser dig och ger klartecken att börja träna. Samma sak gäller om du måste avsluta passet i förtid.

Utanför mattan

Hälsningarna är grunden för hur man uppför sig i en dojo. Respekten sträcker sig utanför mattan in i klubbrummet. Det är inga konstiga regler som styr hur vi skall uppföra oss. Det är sunt förnuft som säger att alla skall behandlas med respekt och värdighet. Det är en del i hur vi tillsammans bygger upp en trevlig atmosfär och som ger trygghet och skapar tillit. Utan tilliten går det inte att träna aikido då träningen förutsätter att du litar på den du tränar med. Sempai – Kohai Sempai, äldre elev, är en viktig resurs på en dojo. Sempai skall vara en förebild och lära ut en dojos kultur till kohai, yngre elev. Sempai får ofta vara den som lär ut de grundläggande teknikerna, men sempai måste också förmedla hur vi umgås på dojon.

Etikett i Aikido är inte så krångligt eller krystat som det kan först verka men det kommer att gör din träning mer effektiv och betydligt mer trivsam.

Stockholms Aikidoklubb - info@stockholm-aikido.se - Telefon +46-733-15 20 40 - Rosenlundsgatan 54 Stockholm